Klášterský les, Křivce

V lese mezi Křivcemi a Starým Sedlem narazíte na množství podivných prohlubní, které jsou památkou na středověkou těžbu zlata

Klášterský les nedaleko Křivců byl ve středověku takovým malým Klondikem. Zlatokopové sem mířili za štestím, které chtěli vydolovat ze země. Jejich systematická práce zanechala v lese dodnes hodně jizev v podobě propadlin a drobných haldiček, které jsou všude po lese.

Tudy tekla v pravěku řeka

Klášterský les vyrůstá na štěrkovité půdě, která zde není obvyklá. Při geologickém průzkumu bylo zjištěno, že tudy v pravěku protékala řeka, která spolu s nánosy štěrku přinesla také zlato. Řeka zde tekla v prvohorách (v karbonu), v době, kdy na jejích březích rostly stromovité plavuně a přesličky, které daly v nedalekých mělkých jezerech a bažinách vzniknout černouhelným pánvím.

Jen díky souhře náhod se zde pozůstatky říčního koryta zachovaly stovky miliónů let.

Středověká zlatá horečka

Jak se to onehdá stalo už se dnes nedovíme, ale nejspíš úplnou náhodou kdysi někdo v lese po deštích nebo ve vývratu objevil třpytivá zrníčka zlata. A jelikož je zlato drahý kov a odpradávna přitahoval pozornost lidí, pravděpodobně na sebe nenechala první těžba dlouho čekat.

Horníci zde postupně odkrývali vrstvy štěrků a slepenců, ze kterých získávali rýžováním drobná zlatá zrnka. Postupně tak prorýžovali celý les. Přímo mezy jámami stály hornické chýše, ve kterých místní zlatokopové žili.

Jak je to s tím zlatem dnes

Pokud by vás napadlo, že byste mohli jít zkusit štěstí také, tak na snadné zbohatnutí klidně zapomeňte. Při geologických průzkumech v 70. letech byl sice výskyt zlata prokázán, bohužel v tak nepatrném množství, že se jeho těžba nevyplatí. Více radosti vám zde určitě udělá lesní klid a sběr hub, kterých zde po celém lese roste hojné množství.

Nechte se na chvíli unést svou fantazií a zkuste si představit, jaké to bylo, když žil les zlatou horečkou a v jámách se za drahým kovem lopotili sehnutí muži s rýžovacími pánvemi. A nezapomeňte zhluboka vdechovat vzduch nasáklý pryskyřicí, která les provoní nejvíce při teplých letních dnech.

Autor: Matouš Horáček