Kde: KINONEKINO Nám. Svobody 34, Planá 34815
GPS: 49.86816025N, 12.73684597E