Historický park Bärnau - Tachov

Historický park je pulzujícím interaktivním muzeem, které každému návštěvníkovi zábavnou formou přibližuje autentický obraz středověku.

Přijměte pozvání na cestu časem a poznejte všední život lidí v době raného a vrcholného středověku 9. až 13. století. Během prohlídky muzea projdete raně středověkou slovanskou vesnicí, vyšplháte na impozantní hrádek typu „motte" z 11. století a nakonec zavítáte do osady z období vrcholného středověku.

Historický park je s více než 30 zrekonstruovanými budovami z období středověku největším archeoparkem svého druhu na německy mluvícím území. Ve třech sídelních skupinách můžete navštívit např. slovanský dlouhý dům, hrádek typu motte s přidruženými obytnými a hospodářskými budovami, jakož i velký hostinec z 9. – 13. století n.l. Tímto jedinečným způsobem ukazuje Historický park dějinný vývoj regionu, který se vyznačuje sblížením bavorského obyvatelstva se slovanskými osadníky.

Především při pravidelných akcích zprostředkovávají reenactoři živý dojem tehdejšího každodenního života. Historie je tu doslova všudypřítomná. Jak bydleli lidé před více než 1000 lety, jak pracovali, co jedli? Jak se vyvinulo oblečení a bydlení od roku 800 do roku 1300 n.l.?

Domy v Historickém parku jsou modely původních středověkých domů v poměru 1:1 rekonstruované na základě archeologických nálezů. Všechny domy vznikly s použitím původních materiálů a tehdejších technik.

Součástí archeoparku je také moderní stálá dvojjazyčná výstava umístěná ve správní budově Historického parku Bärnau - Tachov.

Autor: Ida Pětioká