Setkání na místě někdejší falešné německé celnice na Jalovém Dvoře

V neděli 25. srpna 2019 v 15:00 hodin bude slavnostně odhalena informační tabule k akci „Kámen“ na Jalovém Dvoře (u Broumova). Mezi hosty bude přítomna badatelka Václava Jandečková, dcera Emanuela Valenty paní Hana Moravcová, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, starostka Plané Martina Němečková, starosta Chodové Plané Luboš Hlačík, místostarosta Plané Pavel Nutil a místostarosta Chodové Plané Ctirad Hirš. Na místě bude připraveno malé hudební vystoupení Petra Pilného (akordeon) a Bohumíra Vítovce (tuba) a občerstvení.

Termín:začátek neděle 25. srpen 2019 od 15.00 hod
konec neděle 25. srpen 2019 do 16.30 hod
Typ události: 
Vstupné: 0 Kč
vstup zdarma
Kde:Město Planá
náměstí Svobody čp. 1,Planá34815
GPS: 49.86845398N, 12.74029064E
Podrobnosti
Kontakt:
Oficiální web: www.kulturavplane.cz
Ke stažení:

Cesta na Jalový Dvůr osobním autem nebo pěšky
K informační tabuli, která bude umístěna u křižovatky lesních cest na Jalovém Dvoře (křížení cyklotras č. 2202 a 36) se dostanete nejlépe takto: na konci obce Broumov před sádkami odbočíte vlevo. Po lesní cestě stále do kopce, kudy vede i červená turistická značka. Po cca 2 km dojedete k pomníku, věnovanému Lesům města Planá. U pomníku se dáte vlevo a po cca 500 m jste na místě.
Pokud se rozhodnete jet autem až na místo, je pro to vhodná právě tato cesta, neboť Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Přimda vydala pro tuto cestu souhlasné stanovisko s vjezdem do lesa.


Cesta na Jalový Dvůr autobusem
Odbor kultury města Planá organizuje pro zájemce přepravu autobusem.
Odjezdy autobusu: 14:00 – Planá autobusové nádraží, 14:15 – Chodová Planá zastávka u kostela, 14:20 – Kyjov, 14:25 – Zadní Chodov, 14:30 – Broumov. Návrat je plánován do 16:45 hodin.


Cesta na Jalový Dvůr na kole
Pro cyklisty je naplánován CYKLOVÝLET s hromadným odjezdem ve 13:00 hodin od budovy infocentra (městská knihovna) v Plané, nám. Svobody č. p. 56.

Falešné hranice – akce „Kámen"
Falešné hranice. Co si pod tím představit? Jedná se o nezákonnou provokační praktiku, kdy nedaleko hranic vznikaly hranice falešné, kde minulý režim klamal lidi opouštějící Československo. Tato past pro předem vytypované uprchlíky z komunistického Československa byla aplikována v letech 1948-1951. Domnělé státní hranice s falešnými německými celnicemi a úřadovnami americké vojenské kontrarozvědky byly vytvářeny na řadě míst v západním pohraničí. Jedna taková naaranžovaná kancelář, ve které visela americká vlajka a portréty prezidentů Roosevelta a Trumana byla ve vile tzv. zámečku na Jalovém Dvoře. Téměř dokonalá hra, jak přesvědčit oběti, že jsou v bezpečí amerických úřadů. Vše probíhalo podle předem připraveného scénáře: výslech, předání „zpět" československým bezpečnostním složkám nebo „náhodné" přepadení, zmanipulovaný soud a trest. Některé z obětí tuto past nikdy neprohlédly.


Emanuel Valenta
Jedním z lidí, kteří překročili falešnou hranici v Pavlově Huti a byli převezeni na Jalový Dvůr, byl Emanuel Valenta. Doktor báňských věd, jediný Čechoslovák vyznamenaný zlatou medailí Andrewa Carnegieho, vynálezce, básník, publicista a v neposlední řadě otec dvou dcer. Tři roky strávené v komunistických pracovních táborech vytvořily z fenomenálního vědce smutného zádumčivého člověka, který se nikdy nesvěřil s tím, co prožil a nikdy se nedozvěděl, jak to všechno bylo. Díky jeho dceři Haně Moravcové se až po roce 2015 začal odhalovat příběh jednoho z mnoha, které obalamutil minulý režim.


Václava Jandečková
Soukromá badatelka, spisovatelka, publicistka, členka Českého centra Mezinárodního PEN klubu (celosvětového sdružení spisovatelů), zakladatelka spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu a držitelka Mezinárodní zvláštní ceny Egona Erwina Kische, která je udělována českým a slovenským spisovatelům literatury faktu.
Dosud vyšly čtyři její knihy: Kámen: Svědectví hlavního aktéra akce „Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku, Tři muži proti totalitě, Kauza Jan Masaryk (nový pohled) a Falešné hranice: Akce „Kámen". Oběti a strůjci nejutajovanějších zločinů StB 1948–1951.


Hana Moravcová roz. Valentová
Dcera Emanuela Valenty, osobnost Síně slávy československého volejbalu z Galerie medailových týmů, Mistryně sportu. Žena, které z politických důvodů nebylo umožněno studium na žádné vysoké škole. Důvod? Otcův pokus o přechod hranice.