Muzejní odpoledne plné zvuků

Předvedení hracích mechanismů včetně nově zrestaurovaného orchestrionu z roku 1890