Muzejní akademie: 1618-1648 Třicetiletá válka; 1918 vznik ČSR

Slavnostní zakončení muzejní akademie