Koncert pěveckého sboru při ZŠ Bor

Koncert v kapli sv. Vavřince na zámku v Boru u příležitosti konce školního roku 2018/2019