Výstava fotografií a dokumentů z května 1945 v Plané

i výstava makety a dokumentace návrhu nové podoby památníku americké armádě v Plané.