Večer absolventů - večer s tancem

Absolventi I. cyklu vzdělávání TO ZUŠ Tachov a jejich hosté